Tisztelt Partnereink !

2102. július 1.-től érvénybe lépett az EU Bizottság 640/2099/EK rendelet irányelvei (itt tekinthető meg) összhangban az EU Parlament 2005/32/EK. Irányelveivel (itt tekinthető meg), melyek az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozóan követelményeket fogalmaznak meg, és konkrétan a motorokkal szemben is, de a gyártókkal és a forgalmazókkal, de különösen a felhasználókkal szemben is előírásokat tartalmaznak.

Társaságunk, mint a jövő és a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett, és a törvényi előírásokat mindig és minden körülmények között betartani kívánó forgalmazó fontosnak tartja – a törvényi előírásokkal összhangban – tájékoztatni partnereit arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen üzletpolitikát folytat, a fenti követelményeknek hogy és milyen formában kíván eleget tenni. A fenti törvényi előírások új helyzetet teremtettek a magyar üzleti viszonyokban, mert 2012. évtől bizonyos feltételek és körülmények között csak emelt szintű hatásfokkal rendelkező motorokat engednek forgalomba hozni és felhasználni, és 2015. évtől ezeket a hatásfoki előírásokat tovább szigorítja.

A szigorítás lényege abban foglalható össze, hogy az eddig forgalomban lévő, és a műszaki fejlesztés eddigi (nyilván alacsonyabb) szintjén álló, tehát mérsékelt hatásfokú motorokat (melyeket EF-1 minőségi jellel látnak el (pontosabban említi, mert ezt a minőségi jelet a motorokon nem kell feltüntetni szemben azzal, hogy az emelt szintű jelek feltüntetése természetesen kötelező) csak 2012. I félévéig volt szabad (a raktáron lévő kész motorokon túlmenően) forgalmazni, ettől az időponttól kezdődően (bizonyos motorok esetében )csak emelt hatásfokkal rendelkező, az un. EF-2 jelzésű motorokat lehet gyártani, forgalmazni és felhasználni. A szigorítás további lényege az, hogy 2015. évtől kezdődően pedig csak az ehhez képest is emelt szintű hatásfokkal rendelkező EF-3 minőségű motorok gyártása, forgalmazása, és beépítése lesz megengedett. Az egyes szintekhez tartozó megkívánt hatásfokokat a bemutatott rendelkezések tartalmazzák.

Az emelt hatásfok elérése természetesen műszaki fejlesztést igényelt a gyártóktól, ami gyártási költséget növelt, így ezek az emelt hatásfokú motorok (konkrétan az EF-2 motorok) drágábbak, egyes piaci szereplők szerint is a fejlesztések 10 és 30 % mértékben is áremelést generálnak. A magyar piac természetesen ezt nehezen (vagy egyáltalán nem) viseli el, ezért a bevezetést fokozatosan, természetesen korrekt műszaki tartalmi megállapítások után, és szigorúan a rendelkezéseknek megfelelően végezzük.

A bevezetést illetően a Társaságunk alapelvei a következők:

1. A Társaságunk által forgalmazott motorok gyártója rendelkezik azokkal a műszaki adottságokkal, amelyek az EF-2 motorok gyártásához szükségesek, és intenzíven fejleszti az EF-3 követelményeinek megfelelő motorokat, tehát a kellő időben mindig képesek voltunk, és képesek leszünk a törvényi előírásoknak megfelelő motorokat a partnereink rendelkezésére bocsátani, és természetesen a minőségi követelményeknek megfelelőséget bizonyító dokumentációkkal is rendelkezni fogunk.

2 . Társaságunk partnereink megrendelése alapján ma is forgalmaz EF-2 minőségű motorokat, azokat egyedi árajánlat alapján szállítjuk. Az áttérést fokozatosan és folyamatosan végezzük, közölni fogjuk, amikor az átállás megtörtént, és attól az időponttól a meghirdetett árlistánk az EF-2 motorokra vonatkoznak.

3. A rendelkezések a motorok bizonyos körére vonatkoznak, ezért az egyfázisú motorokat, a 8 pólusú (tehát 750 1/p fordulatú) motorokat, továbbá a 0,75 kW teljesítménynél kisebb teljesítményű 2 -4- 6 pólusú (tehát a 3.000, az 1.500 és az 1.000 1/p fordulatú) háromfázisú motorokat változatlan minőségben és megnevezés (megjelölés) mellett forgalmazzuk, természetesen az eddig is meghirdetett árlista alapján.

4. A rendelkezések hatálya alá vont háromfázisú 2, 4 és 6 pólusú (tehát 3.000, 1.500 és 1.000 1/p fordulatú) és a 0,75 kW teljesítményt legalább elérő motorokat rövid határidőn belül EF-2 minőségi osztállyal forgalmazzuk, és ezt az átállást a motorokon is jelöljük.. Az átmeneti időszakban – a törvényi előírások által megengedett módon - a régi minőségű motorokat S3-60 % üzemmód megjelöléssel, tehát nem folyamatos üzemre készülten hozzuk forgalomba, természetesen mindezt az adattáblán feltüntetjük. Megjegyezzük, hogy ezeknek a motoroknak a minőségi tulajdonságai tökéletesen megfelelnek EF-1 minőségi osztályba tartozó S1 (tehát folyamatos) üzemmódra készült motorokkal.

5. Társaságunk a közölt rendelkezések és az EU direktívák által előírt tájékoztatási és dokumentálási kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget:

– minden motorhoz részletes kezelési utasítást ad (itt tekinthető meg)

– a termékeken és a motorokhoz adott kezelési utasításokon a CE jelet feltünteti

– a kezelési utasítás CE megfelelőségi nyilatkozatot tartalmaz (itt tekinthető meg)

– rendelkezik olyan műszaki dokumentációval és olyan gyártóműi háttérrel, ami alapján igazolni tudja, hogy a motorok az EU direktíváknak minden megfelelnek, és a CE jelet megalapozottan tünteti fel

– A 640/2009/EK rendelet 1. Melléklet .2 pontjában előírt adatokat az adattáblákon, illetve gyártóműi honlapon közzétesszük (itt illetve itt).

6. Tarságágunk a forgalmazási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek legjobb tudása szerint kíván eleget tenni, ezért a rendelkezések jobb megismerése, a hatósági ellenőrzések tapasztalatai, a partner forgalmazók tapasztalatai alapján kialakuló hazai gyakorlatnak megfelelően ezt a tájékoztatási felületet folyamatosan fejleszti.